Şişkom Yemek İşletmeleri | Sertifikalarimiz

Marka Tescil Belgesi

Gayri Sıhhi Ruhsat

ISO 9001

ISO 22.000-2005

Kapasite Raporu

Ustalık Belgesi

Teşekkür Belgesi

Üretim İzin Belgesi

Hafta Tatili
Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Sorumlu Yönetici Sözleşmesi

İşletme
Kayıt Belgesi

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi

K2 Yetki
Belgesi